Společnost AGRO Slatiny a.s. zahájila v roce 2016 realizaci dvou projektů s podporou PRV (Programu rozvoje venkova) s těmito názvy a cíli:

  AGRO Slatiny - speciální zemědělský stroj (cukrová řepa)      Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci podniku. Konkrétně zefektivnění logistiky a vnitropodnikové přepravy při sklizni cukrové řepy s následným efektem zvýšení výkonu sklizeče řepy a minimalizací poškození sklízené plodiny. Kromě ekonomického přínosu má projekt pozitivní dopad na životní prostředí.

 

  Dostavba střediska živočišné výroby

  Cílem projektu je investice vedoucí ke zlepšení životních podmínek zvířat. Díky zavedení nových technologií dojde ke zlepšení produktivity práce a snížení negativních vlivů na životní prostředí.

 

  Fotovoltaická elektrárna Vrbice

 

Stránky Evropské komise