Živočišná výroba

Chov skotu

     Chov skotu AGRO Slatiny a.s. je zaměřen na chov holštýnského skotu s produkcí mléka, odchov skotu, výrobu hovězího masa, prodej plemenných jalovic.

     Dojnice jsou ustájeny na farmě Vrbice, kapacita volného ustájení je 500 ks. Farma byla vybudována v roce 1996-7. Ustájení je volné, stlané, dojírna 2x12, venkovní tank na mléko na 24 tis. litrů. Roční prodej mléka je cca 4,5 mil litrů mléka.

     Součástí farmy je teletník s kapacitou 150 ks. Ustájení, stlané individuelní boxy a kotce s možností vyskladňování sekcí. Vzdušná a světlá stáj splňuje jak hygienické, tak zdravotní aspekty.

Střediska chovu skotu

  • Vrbice -  výroba mléka a odchov telat do 3 měsíců stáří
  • Žeretice -  odchov telat do stáří 6 měsíců
  • Medříč - odchov jalovic do dvou měsíců březosti
  • Slatinky - odchov březích jalovic, výkrm býků
  • Nemyčeves - výkrm býků 
  • Milíčeves - předvýkrm a výkrm býků

Kontakt

Tel.:       493 555 169
GSM:     733 716 028

E-mail : vrbice@agroslatiny.cz